‘Op scholen is het teveel jou en jij’

Studieloopbaanadviseur
03-02-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Jeroen Ansems, studieloopbaanadviseur bij Straks.nu

‘De jongeren die ik aan tafel krijg, hebben bijna allemaal een dossier bij Leerplicht, maatschappelijk werk of anderszins een beschreven ‘verleden’. Je stuit vaak op een wirwar van problemen. Een moeilijke thuissituatie, of een aandoening of beperking. Maar er zit altijd een verhaal achter. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets wil met zijn leven. Ook een jongere die dreigt af te haken. Juist bij deze groep kun je met goede begeleiding en maatwerk het verschil maken.’

Het moeilijkst vindt hij de begeleiding van jongeren waar ogenschijnlijk weinig mee aan de hand is. ‘Bijvoorbeeld een meisje dat vanwege zwangerschap in het eindexamenjaar Havo is gestopt en nu als alleenstaande moeder van 21 weer terug wil naar school. Ze is intelligent en verstandig en toch lukt het haar niet die stap te zetten die nodig is. De twee laatste keren is ze niet op gesprek geweest. Dat past niet bij haar vaardigheden. Als begeleidermoet ik dan extra alert zijn. Als iemand van haar capaciteiten het te moeilijk vindt om zelf een ROC te bellen is er meer aan de hand.’

Ansems is van mening dat bij veel scholen waar hij mee te maken krijgt zorg en begeleiding steeds hoger op de agenda komen staan. ‘Er zijn bijvoorbeeld veel actieve zorgadviesteams aan het werk. Dat is een heel effectief en preventief middel om alle aandachtsleerlingen te volgen. Een pluspunt vind ik dat scholen ook het relatief verzuim van 18-plussers melden. Dan krijg je al vroeg een beeld van een jongere.’

Gevoelig voor autoriteit

Toch heeft hij ook kritiek op de aanpak. ‘Er zijn zoveel instanties en ingangen voor zorg en begeleiding dat het versnippering in de hand werkt. Het is niet altijd duidelijk wie nu waarop aanspreekbaar is. Vooral voor ouders moet dit moeilijk te volgen zijn.’ Daarnaast wil hij op ‘persoonlijke titel’ wel kwijt dat hij de benadering van zorgleerlingen in soms te soft vindt. ‘Ik denk dat jongeren gevoeliger zijn voor autoriteit dan voor iemand die zegt: ik ga jou helpen; ik ben je vriend en gelijke. Op scholen is het teveel jou en jij. Je merkt steeds vaker dat bij een bepaalde groep leerlingen een sterke behoefte aan structuur en duidelijkheid leeft. Daar hoort voor de klas ook een leraar bij die netjes met u wordt aangesproken.’