Het team van Sport & Bewegen ging met elkaar aan de slag om de uitval terug te dringen

Succesvol maar we zijn er nog niet
17-01-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Hester Scharrenborg

Bij de niveau 4 opleiding Sport & Bewegen van het Summa College vielen veel studenten uit.  Het is een zeer populaire opleiding en de opleiding heeft de studenten ‘voor het uitkiezen’.  En toch is de uitval groot. Hoe kan dat? En hoe pakken we dat aan? Het team van Sport & Bewegen ging met elkaar aan de slag om de uitval terug te dringen. Hester Scharrenborg vertelt over het vsv project en wat ze doen om de uitval terug te dringen.

We hebben alle dossiers van uitvallers onderzocht. Het bleek dat de lat wel heel erg hoog lag, sporters zijn fanatiek en gedreven en dat vertaalde zich ook in de opleiding. De overstap van VMBO naar MBO was moeilijk voor studenten. Je moest snel presteren en er was weinig tijd om te wennen. In februari vielen er al veel studenten uit. Toen deze bevindingen aan het team werden voorgelegd werd dit wel herkend. Ze waren ook al bezig met de opleiding in kleinere stappen op te delen maar er was meer nodig, ook dat was duidelijk.

De rol van mentor en loopbaanbegeleider werden gesplitst
We hebben de rol van mentorschap en loopbaanbegeleiding gesplitst naar 2 personen. De rol van loopbaanbegeleider kreeg hierdoor de invulling die het verdient. Het mentorschap houdt zich bezig met regelzaken en sturen op de studievoortgang. De loopbaanbegeleider heeft aandacht voor levensvaardigheid en oplossingsgericht richting geven aan je schoolcarrière. Weten waarvoor je het doet, omgaan met tegenslagen, niet te lang in problemen blijven hangen maar zoeken naar oplossingen. De loopbaanbegeleiders hebben trainingen gevolgd om deze rol goed te kunnen invullen en er zijn intervisie bijeenkomsten voor de loopbaanbegeleiders.

Een niveau 3 opleiding
Studenten voor wie de niveau 4 opleiding te moeilijk was vielen vaak uit. Het probleem was dat  niveau 4 dan wel  te moeilijk was maar niveau 2 te makkelijk. Het gat tussen deze twee opleidingen was te groot. De niveau 3 opleiding die we gestart zijn voorziet hier in. Het eerste leerjaar is een gezamenlijk startjaar van niveau 3 én 4. In februari wordt dan gekeken hoe iedereen er bij staat. Daarbij zijn studiepunten niet alleen doorslaggevend. Er wordt ook gekeken naar welke competenties heb je nodig voor niveau 3, welke voor niveau 4 en welk niveau past het beste bij jou. Communicatie is daarbij heel belangrijk en door te kiezen voor een gezamenlijk startjaar is er geen terug stromen van niveau 4 naar 3. Dit voorkomt teleurstellingen, een gevoel van falen en demotivatie. Iedere student is een bespreekgeval en iedere student gaat door naar leerjaar 2 op een voor hem passend niveau.

Challenge day
Nieuwe studenten starten de opleiding met een challenge day. Met zo’n challenge day werk je samen aan het bouwen van een plezierige en veilige school en maak je het klimaat in de school bespreekbaar. Ook de begeleiders doen hieraan mee. In de ochtend wordt gewerkt met spelvarianten waardoor je elkaar beter leert kennen en die de groepsvorming er uit halen. Het middagprogramma heeft een ‘over de streep’ onderdeel. Je begint met relatief lichte vragen als ‘wie heeft zich wel eens alleen gevoeld op school?’. Dat geeft veel inzichten: kijk eens naar elkaar, hoe kan het dat je je alleen voelt en dat zoveel mensen zich ook alleen voelen. Gedurende het spel worden de vragen steeds zwaarder zoals ‘wie heeft een ouder die verslaafd is?’ en ‘wie heeft wel eens van dierbaren gehoord dat je niets kan / waardeloos bent?’. Studenten praten daarna in kleine groepjes hier verder over. Op de challenge day ben je bezig met bewustwording, wie zijn wij en wat hebben we veel met elkaar gemeen. Je maakt het ook bespreekbaar en houdt elkaar goed in de gaten. Er ontstaat verbintenis.  Zo’n challenge day maakt merkbaar verschil.

Succesvol maar we zijn er nog niet
De nieuwe aanpak is succesvol. Het team is tevreden over de veranderingen en de uitval is ook al iets terug aan het lopen. We zijn er echter nog niet. Het is een proces dat aandacht blijft vragen. Het team is nog steeds aan zet. Ze zijn bewust bezig met wat kunnen wij doen met het terugdringen van uitval.