Syntheseklas

Doel Meer leerlingen in het reguliere onderwijs les geven
Thema Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs
Omschrijving

Gedurende twee jaar krijgen leerlingen die zonder de aanwezigheid van deze voorziening zouden zijn aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs, de gelegenheid vanuit een rustige basis te schakelen naar het regulier onderwijs. De syntheseklas is een arrangement van het samenwerkingsverband gehuisvest in een reguliere school.

Schoolsoort VMBO basisberoeps- en kaderberoeps- gerichte leerweg
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Vakcollege Helmond
Download(s) Product pdf