Het programma Focus en Passie voor Techniek stelt keuzeprogramma’s 2 jaar beschikbaar voor VSV’ers

Technische keuzeprogramma’s beschikbaar voor VSV’ers
04-02-2017    Redactie    Nieuwsberichten

Nederland heeft grote behoefte aan vakbekwame technici om in de wereld een economische toppositie te behouden. Hetzelfde geldt voor de Brainportregio, waar veel wereldwijd opererende topbedrijven zijn gevestigd. Zij krijgen de komende jaren te maken met uitstroom van ouder personeel, terwijl het leerlingenaantal op de scholen krimpt.
Om de instroom van technici op peil te houden, worden in Nederland talloze initiatieven genomen. Focus en Passie voor Techniek is een van die initiatieven. Doel is om de instroom van vmbo’ers in technische mbo-opleidingen te verhogen (12,5 procent hoger dan in 2012).State-of-the-art techniekonderwijs
Focus en Passie voor Techniek (FPvT) is een programma in de Brainportregio met als doel meer jongeren te laten kiezen voor de technische beroepen in de regio. Om dit doel te bereiken, wordt state-of-the-art techniekonderwijs voor het vmbo en een bedrijfsstage voor vmbo-docenten omtwikkeld. Dit in samenwerking met vmbo- en mbo-scholen en de technische topbedrijven uit de Brainportregio.
Het techniekonderwijs:

  • focust op de topsectoren in de Brainportregio;
  • geeft een helder beeld van die sectoren;
  • laat zien dat techniek maatschappelijke problemen oplost;
  • sluit aan op de mbo-opleidingen;
  • versterkt de relatie tussen onderwijs en topsectoren, door structurele samenwerking bij bedrijfsbezoeken, gastlessen etc.

Keuzeprogramma’s ook beschikbaar voor VSV’ers
Het programma kent 7 topsectoren. Per topsector is een ontwikkelteam (link: http://www.focusenpassievoortechniek.nl/#over/ontwikkelteams) actief die keuzeprogramma’s schrijft voor de betreffende sector. Deze keuzedelen voor vmbo basis, kader en gemengd zijn ook te gebruiken voor VSV’ers (MBO) die een studiekeuze richting techniek willen maken.

Voor VSV-deelnemers is het materiaal, paper based en digitaal, zonder extra kosten beschikbaar gedurende de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018.
Via Stichting Consortium Beroepsonderwijs wordt voor de betreffende deelnemers de inlog op de digitale bestanden, met al het onderliggende materiaal, beschikbaar gemaakt.

Zie hieronder een overzicht van de 7 topsectoren en de bijbehorende keuzedelen. *

Download hier het keuzedeel: Sprekende gebouwen

Download hier het keuzedeel: Smaakvol serviesDownload hier het keuzedeel: ComfortslurpersDownload hier het keuzedeel: Mijn eigen frietfabriek
 


Download hier het keuzedeel: De sorteermachineDownload hier het keuzedeel: Mevrouw de Vries wil zo lang mogelijk thuis wonen
Download hier het keuzedeel: Het jonge kind
Download hier het keuzedeel: Epilepsie
Download hier het keuzedeel: Het aangepaste leven van Jaap

* De keuzedelen zijn (nog) niet beschikbaar voor de topsector ‘Automotive.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Hans van Oers, projectmanager FPvT: h.vanoers@brainportdevelopment.nl
Wiel Wijnen, projectleider Onderwijs: wc.wijnen@gmail.com