'We zullen er samen tegen aan moeten om schooluitval terug te dringen'

Teleurstellende resultaten
25-10-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Nelly Baars is programmamanager van het Convenant VSV Zuidoost Brabant.

Werd er bij de start ingezet op een reductie van het aantal afhakers met veertig procent, met de eindstreep in zicht blijft dit percentage bij tien steken. ‘We blijven fors achter bij de andere regio’s in het land’. Volgens Baars zijn de diverse verklaringen voor dit lage rapportcijfer onder één noemer te vangen. ‘De betrokken partners zijn te weinig met elkaar bezig geweest op dit dossier. Er heerste geen gedeeld gevoel voor urgentie.’

Ze vindt dat alle partijen steken hebben laten vallen. ‘Het VMBO beschouwt voortijdige uitval van leerlingen niet als een probleem omdat de meeste van hun leerlingen toch met een diploma de school verlaten. Ze zijn echter vaak niet goed voorbereid op het MBO, zodat ze daar vervolgens vastlopen. Uitgestelde uitval noem ik dat.’ Het MBO op zijn beurt slaagt er volgens haar te weinig in om de studenten aan zich te binden. ‘Ze krijgen te weinig persoonlijke aandacht en lessen zijn voor hen te saai. Ze leren bij wijze van spreken meer van YouTube, Internet en Twitter dan in de klas.’

Mentoraat versterken

Met dubbele energie ertegen aan, is het devies van Baars. Het bestaande convenant is met een jaar verlengd en er is een nieuwe overeenkomst tussen rijk en regio voor de periode 2012- 2016. De komende tijd wordt VSV vereenvoudigd tot een tweesporenbeleid: het voortgezet onderwijs moet beter aansluiten bij het MBO en het MBO moet zijn studenten met uitdagend onderwijs vast zien te houden. ‘Het VO gaat het mentoraat versterken. Hun leerlingen raken daardoor beter voorbereid op een loopbaan ná het diploma. En bij het MBO gaat geen student tussentijds meer de deur uit. Daar zetten we maatwerk voor in. Ook wordt het mogelijk om midden in het schooljaar over te stappen naar een andere MBO-instelling. En de gemeenten moeten actiever aan preventie doen.’

’Beleid niet projecteren op een score van 100%.’

Op een grote VSV-conferentie op 2 november in Heeze wil Baars nieuw elan losmaken voor het terugdringen van het aantal drop outs. ‘Ik verwacht daar tal van nieuwe ideeën en voorstellen van de mensen uit de praktijk.
De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij, we zullen er samen tegen aan moeten. Ook omdat het rijk van Zuidoost Brabant verwacht dat het een aandeel levert in een forse reductie van voortijdige schooluitval.’

Eerste uitkomsten zomeractie bemoedigend

Hoewel de cijfers van de zomeractie om de uitval van leerlingen in en rond de grote vakantie te verminderen bij de productie van deze Drop In nog niet bekend waren zijn de eerste signalen positief. Het ROC Eindhoven benaderde 180 studenten die op de wip zaten. ‘Een aantal van hen hebben we over de streep weten te trekken. Enkele tientallen jongeren kwamen terug op school, twintig studenten wisten we naar een baan te geleiden en een stuk of tien brachten we buiten de regio onderdak’, aldus Nelly Baars, programmamanager Convenant VSV Zuidoost Brabant. Ondanks dit succes ziet Baars wel ‘verbeterpunten’. ‘De scholen moeten in de zomer nog langer open blijven er moet meer deskundigheid aanwezig zijn in die periode.’