Terugblik op het schooljaar 2015 – 2016 vanuit het programma ‘Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant’

Terugblik
04-07-2016    Redactie    Nieuwsberichten

De opleidingsteams in het vmbo en mbo hebben ook dit schooljaar met veel toewijding gewerkt zodat jongeren met een diploma de school kunnen verlaten. Zodat ze uiteindelijk met minimaal een startkwalificatie op zak hun rol kunnen gaan spelen in de samenleving.

Gelukkig lukt dit voor de meeste jongeren. In het schooljaar 2014 – 2015 heeft 98,2% van de jongeren in opleiding (58070) een diploma behaald. 1,8% heeft de opleiding zonder diploma op mbo niveau 2/havo verlaten, dit betrof 1045 jongeren.

Jongeren die een verkeerde opleidingskeuze maken en moeten wisselen van opleiding hebben soms een extra zetje in de rug nodig. Dit geldt zeker ook voor jongeren die uitvallen als gevolg van een andersoortige problematiek zoals bijvoorbeeld problemen in de leefomgeving van de jongere.

Zorgteams en opleidingsteams bieden de jongeren veel ondersteuning.
Vanuit het programma ‘Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant’ is dit schooljaar opnieuw een aantal opleidingsteams financieel ondersteund zodat er een aanvullend programma/aanpak kon worden geboden. De programma’s/de aanpak die het verschil kunnen maken en concreet voor minder ongediplomeerde schoolverlaters zorgen kun je vinden op  www.vsvditwerkt.nl Via deze site worden de voorbeelden van goed lopende projecten gedeeld met geïnteresseerden o.a.:

  • Project ‘Van LOB-mentor naar overstapcoach’ Stedelijk College Eindhoven
  • Project ‘040-projects’ Summa Welzijn Eindhoven

Individuele teams en opleidingen hebben hun aandacht gericht op het terugdringen van het aantal vsv-ers. Vanuit het programma VSV  is specifiek de aandacht uitgegaan naar het versterken van de samenwerking tussen de partners in de keten. Een paar voorbeelden:

  • Samenwerking met de gemeenten Eindhoven/Kempenland. Vanaf augustus 2016 zullen leerplichtplusambtenaren een aantal dagdelen aanwezig zijn op de locaties van de mbo-scholen: De Rooi Pannen, Helicon, SintLucas en het Summa College. De ervaring van de pilot leerde ons dat een nauwe samenwerking tot een veel betere begeleiding van de jongere leidt. Er is sprake van preventie en warme overdracht. In Helmond/Peelland is deze nauwe samenwerking al aanwezig.
  • In het project Verloren zonen & dochters werken opleidingen en gemeenten intensief samen wanneer jongeren (oud vsv-ers) hun schoolloopbaan weer willen hervatten.
  • Overstaptafels. Jongeren die op 23 juni 2016 nog niet aangemeld/aangenomen waren bij een vervolgopleiding werden door leerplicht, vo-school en mbo besproken, zodat ook deze jongeren nog voor de zomervakantie aangemeld en geplaatst worden.

De minister heeft met trots bekend gemaakt dat het aantal vsv-ers de afgelopen 10 jaar landelijk gedaald is van 71.000  naar 24.451. Dit is gezamenlijk gerealiseerd door de voortdurende inzet van docenten, RMC-coördinatoren, leerplichtambtenaren, loopbaanbegeleiders, verzuim coördinatoren, wethouders e.a. Ook het nieuwe aantal vsv-ers in Zuidoost-Brabant is in tien jaar tijd met ruim vijftig procent gedaald van 2.202 in schooljaar 2005/2006 naar 1.045 in schooljaar 2014/2015 (voorlopige cijfers Ministerie OCW).  In de bijlage vindt u nadere info.

Het huidige programma ‘Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant’ wordt afgerond in 2016.
De minister heeft meteen een nieuwe ambitie geformuleerd. In 2021 mogen er landelijk maximaal 20.000 nieuwe schoolverlaters per jaar zijn (gemeten over schooljaar 19/20). Voor de regio Eindhoven/Kempenland en Helmond/Peelland is dit een forse ambitie. De kaders voor het nieuwe programma VSV dat in de regio uitgevoerd gaat worden in de periode 2016 -2020 zijn inmiddels vastgesteld. De programmamaatregelen die in deze periode uitgevoerd kunnen gaan worden, zullen voor 1 oktober 2016 bekend zijn.

Graag bedank ik iedereen die betrokken is geweest bij het onderwijs en de begeleiding die gegeven is aan de jongeren die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. De inbreng die jullie hadden tijdens de diverse bijeenkomsten is zeer gewaardeerd.

Een fijne zomer gewenst.

Annie van Doremalen