Pedagogisch conciërge

Doel Terugdringen van afwezigheid door een pedagogisch conciërge als spilfiguur.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

Veel verzuim is het belangrijkste signaal van voortijdig schoolverlaten. Studenten geven aan dat het heel makkelijk is om weg te blijven als hij of zij niet gezien wordt. De pedagogisch conciërge is de centrale persoon in het pand die alle studenten kent, contact heeft met ieder van hen en hen begeleidt bij probleemsituaties. Daarnaast wordt hij ingezet ter ondersteuning van de docenten bij het voorkomen van dit verzuim.

Schoolsoort BOL alle niveau’s
Aanpak Individueel
Contactschool SUMMA Business
Download(s) Product pdf