Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uit gevonden te worden

Themabijeenkomst Plusklas
26-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Twee cirkels met elkaar in gesprek. Een cirkel van mensen die direct contact hebben met de studenten en een cirkel management. Samen in gesprek over de inzet van de plusklassen. 

Successen, tips, trucs 

Er kwamen vragen aan bod als ‘Welk probleem denken we op te lossen door de inzet van plusklassen?’ en ‘Welke doelgroep bedienen die plusklassen?’ Er werden ervaringen uitgewisseld om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal nodig is om studenten te kunnen opvangen. Successen, tips, trucs, wat is verstandig om te doen en wat niet. Ook werd er gekeken hoe we kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.

Duidelijk naar voren kwam de wens om tussentijdse instroom te hebben, het belang van het leveren van maatwerk en hoe belangrijk het is om de echte vraag van de student te achterhalen.

Het wiel uitvinden

Ook praktische zaken kwamen aan de orde. Er zijn al diverse scholen die ervaring met plusklassen hebben opgedaan. Duidelijk is dat het een voortdurend proces is om de plusklassen op de meest optimale manier vorm te geven. We kunnen veel van elkaar leren. Wat werkt wel, wat werkt minder. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

Met veel nuttige informatie, inspiratie en nieuwe samenwerkingsverbanden ging iedereen weer naar huis.

Ook deelnemen?
Wil je ook deelnemen aan een van de inspiratiebijeenkomsten? Dat kan! Neem dan contact op met Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl) of Saskia Lemlijn (S.Lemlijn@roc-teraa.nl)