Training leer leren voor ouders

Doel Ouders inzicht geven in leerstrategieën teneinde beter in staat te zijn hun kind te ondersteunen bij het leren.
Thema Geef ouders een stem
Omschrijving

Ouders nemen deel aan de training Leer Leren voor ouders waarin vanuit Breinonderwijs de onderdelen Mindmappen en Studietechnieken aan bod komen. Ouders kunnen deze technieken toepassen bij de begeleiding van huiswerk.

Schoolsoort HAVO
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Pius-X College te Bladel i.s.m. Purple Monkey Breinonderwijs.
Download(s) Product pdf

Bijlage Literatuur Breinonderwijs