We zijn als onderwijs nog niet flexibel genoeg

Tussentijdse studieswitch
11-03-2010    Redactie    Nieuwsarchief

Claudy Poppelaars

‘We hebben hiermee tien weken van april tot aan de zomervakantie van het afgelopen schooljaar proefgedraaid. Normaal zitten er dan soms wel zestig jongens en meisjes thuis met dispensatie van de leerplichtambtenaar, nu waren dat er maar twee. Het grootste deel van de studenten plaatsten we in de pilotperiode op een andere MBO-school of maakte een herstart op de oude opleiding’, weet Claudy Poppelaars, projectleider Verzuimbeleid & Flexibele Instroom bij het ROC Eindhoven te melden.

Mooie rapportcijfers, maar een weerbarstige werkelijkheid. ‘Achter het verzuim zitten vaak andere problemen verstopt. Je moet ze op dat punt dus iets te bieden hebben. Daarnaast is realiteitszin vereist. Een MBO 2 leerling kan wel naar het HBO willen, maar dat is vragen om een mislukking.’ De betrokken scholen beschouwen fl exibele instroom als een waardevol instrument dat echter nog moet worden bijgeslepen.

‘Niet al onze scholen zijn in staat om genoeg maatwerk te bieden. Bij Zorg bijvoorbeeld kun je intern veel schuiven, bij andere opleidingen ligt dat gecompliceerder. We zijn ook nog niet fl exibel genoeg. Nu kunnen studenten bij het ROC twee keer per jaar overstappen. Dat vinden we nog te weinig. Doel is een flexibel ROC waar studenten gedurende het hele schooljaar