Nuttige contacten en nieuwe ideeën

Uitslag enquête conferentie
20-05-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Tijdens de VSV conferentie ´Ken jij leerling?’ hebben vele bezoekers de enquête ingevuld. We danken iedereen die heeft meegedaan: de uitslag verschaft ons veel inzicht. 
Uit alle reacties zijn enkele hoofdlijnen te halen:

  • Er zijn vele nuttige contacten gelegd tijdens de conferentie.
  • Men was over het algemeen zeer tevreden over de conferentie.
  • De conferentie werd als zeer nuttig ervaren: er werden nieuwe ideeën gehoord/gezien die men in de functie kan gebruiken en waarmee men zelf concreet aan de slag gaat.

Hieronder kun je de grafieken met de uitkomsten van de enquête downloaden

Download enquete conferentie2014.pdf (403kb)