Maar voorkomen is beter dan genezen.

Verloren zonen en dochters
21-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Lieke Derkx

In april is een start gemaakt met het project verloren zonen en dochters. Het doel is het terughalen naar een mbo opleiding van ongediplomeerde jongeren tot 23 jaar uit de regio en daarmee VSV terug te dringen. We willen jongeren opnieuw verbinden met het onderwijs. Ik ben in gesprek met Lieke Derkx en blik terug op dit project.

Jongeren opnieuw verbinden met het onderwijs. Hoe doe je dat? ‘Door hen te ondersteunen bij hun oriëntatie op de opleiding, intensief te begeleiden door een aan hen toegewezen loba en/of een programma aan te bieden dat hen opnieuw geïnteresseerd doet raken in een opleiding.’

Uitgevallen jongeren snel benaderen
Samen met ROC Ter AA, het Summa College en de gemeenten Helmond en Eindhoven is bekeken wat de beste manier was om de uitgevallen jongeren op een snelle manier te benaderen. Dit had alles te maken met de periode waarin het project gestart is. Er is naar alle niveau 2, 3 en 4 jongeren een mail gestuurd met de vraag aan welke hulpvraag behoefte was. Tevens is het fashionproject van Citydwellers onder de aandacht gebracht. Dit is in juni van start gegaan. Hierover kan je hier meer lezen. 

De reacties
De jongeren die reageerden op deze mail gaven onder andere aan dat ze graag hulp krijgen bij hun studiekeuze, zich al hadden ingeschreven voor een andere opleiding, graag wilden meewerken aan het fashionproject van Citydwellers of dat ze nu nog geen hulpvraag hadden maar wel in 2016 willen starten met een opleiding.

De jongeren die gereageerd hebben met een hulpvraag zijn allemaal persoonlijk benaderd en daar zijn acties (deelname fashionproject of studiekeuze) op uitgezet. Alle jongeren die niet gereageerd hebben zijn telefonisch benaderd door de RMC medewerkers van de gemeenten.

Teveel uit beeld
We hebben helaas niet zoveel ‘verloren zonen en dochters’ kunnen terughalen als we hoopten. Jongeren raken helaas teveel uit beeld bij de school en gemeenten waardoor de terugkeer naar school voor deze jongeren een steeds groter wordende kloof is die moeilijk te overbruggen blijkt. Hoewel deze hersteloperatie om VSV terug te dringen niet heeft opgeleverd hetgeen ten doel was gesteld is er een groot pluspunt: gemeenten en ROC zaten met elkaar om de tafel en gingen met elkaar in gesprek waardoor elkaars keuken beter gekend werd. Een gemeenschappelijk optrekken levert in de toekomst beter resultaat op.

Voorkomen is beter dan genezen
Het voorkomen van VSV blijft belangrijk. Blijf de jongere op school houden, help hem/haar met de juiste studiekeuze, begeleidt hem/haar naar werk of geef de juiste zorgondersteuning maar zorg er daarna ook voor dat deze jongere met de opleiding of baan naar keuze kan starten en niet moet wachten tot het schooljaar voorbij is. Samenwerking van de verschillende ROC’s en de gemeenten bij voorkeur op de schoollocatie is een must. Zorg dat jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen om wat voor een reden dan ook, op school blijven maar niet meer de studie volgen waar ze geen zin meer in hebben, zo snel mogelijk kunnen doorstomen naar hun gewenste opleiding of baan.

Het doel moet zijn om geen verloren zonen en dochters meer te hebben! Voorkomen is beter dan genezen.

Zoveel mogelijk uitgevallen studenten weer naar school krijgen
In de maanden mei tot en met augustus is gebleken dat er wederom een groot aantal jongeren het Summa College of ROC Ter AA zonder startkwalificatie heeft verlaten. Door het besturingshart is begin september besloten om het lopende project verloren zonen en dochters in te zetten om zoveel mogelijk uitgevallen studenten weer naar school te krijgen. De zorgcoördinatoren, zorgcoaches en medewerkers van studentenservice van het Summa College hebben in twee weken tijd 160 uitgevallen studenten benaderd. De afdelingen intake, begeleiding en zorg van ROC Ter AA hebben de studenten die daar zijn uitgevallen benaderd. Het is nog te vroeg om concrete aantallen en resultaten te noemen. Duidelijk is in ieder geval dat we samen met het bestaande project verloren zonen en dochters over een paar weken goed in beeld kunnen brengen hoe en op welk moment we deze jongeren vanuit de scholen en gemeenten moeten begeleiden nadat ze zijn uitgevallen, maar nog beter voordat ze uitvallen!