Schooljaar 2015-2016 programma Aanval op schooluitval ruim 40 projecten

Dit gaat het verschil maken
01-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

In het schooljaar 2015 – 2016 worden vanuit het programma Aanval op schooluitval Zuidoost Brabant ruim 40 projecten gefaciliteerd en ondersteund.

Het zijn projecten die uitgevoerd worden in onderwijsteams op VO en op MBO-scholen. In deze projecten richten docenten en begeleiders zich op die accenten die feitelijk voor leerlingen en studenten het verschil gaan maken. Hier onder treft u het overzicht aan.

Thema Aanvrager Projectnaam Inhoudelijk ondersteuner

Werkstroom 1

Coach naar werk Summa Automotive Jobcoach voor aankomende BBL studenten Floortje
Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs Summa Automotive Gecombineerde leerweg BOL/BBL Floortje
Maak ruimte voor de keuze Stedelijk College M&N route (goede voorbereiding naar MBO of HAVO) Noortje
Maak ruimte voor de keuze Brainport Development Focus en passie voor techniek Floortje
Coach naar werk ROC Ter AA Intercedent arbeid voor aankomende en zittende BBL studenten Floortje
Coach naar werk Summa ZDI Stagecoach om studenten stagevaardig te maken Floortje
Coach naar werk Summa B&I/W&D Begeleiding jongeren naar leerwerkbaan Floortje
Coach naar werk Summa ZDI Jobcoaching voor aankomende en zittende BBL studenten Floortje
Coach naar werk Summa Techniek Jobcoach voor aankomende en zittende BBL studenten Floortje

Werkstroom 2

Blijf in verbinding Summa Business Pedagogisch Conciërge Anke
Blijf in verbinding Summa B&I/W&D Actieve verzuimbestrijding  Anke
Geef ouders een stem Summa ZDI Ouderbetrokkenheid vergroten Floortje
Blijf in verbinding Summa ZDI Trajectklas voor studenten die andere studiekeuze maken Anke
Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs Summa Welzijn 040-projects Floortje
Blijf in verbinding Summa Welzijn SUMMA+ klas Floortje
Maak ruimte voor de keuze Heerbeeck College Doorstroming havo 4 naar havo 5 Noortje
Maak ruimte voor de keuze Sondervick College Versteviging LOB programma Noortje
Maak ruimte voor de keuze Helicon Eindhoven Mentortraining LOB gesprekken (VMBO/MBO Eindhoven) Noortje
Blijf in verbinding Summa BFHRSV Uitbreiding activiteiten in de ondersteuningsruimte Anke
Maak ruimte voor de keuze Rythovius College Workshops LOB dag 4 MAVO Noortje
Blijf in verbinding ROC Ter AA Bijna 18 (ik ben niet meer leerplichtig, 18, dus ik stop) Anke
Blijf in verbinding ROC Ter AA Ondersteuningsklas Anke
Blijf in verbinding Summa ZDI Absentie terugbrengen Anke
Blijf in verbinding Summa B&I/W&D Begeleiding jongeren naar nieuwe (opleidings) traject Anke
Blijf in verbinding Summa Welzijn Absentie aanpakken Anke
Geef ouders een stem PiusX College Scholing voor ouders voor leerlingen met studiebelemmeringen Floortje
Blijf in verbinding Summa OSC Verloren zonen & dochters (in contact blijven met uitvallers) Annie
Geef ouders een stem Stedelijk College Vergroten ouderbetrokkenheid Islamitische ouders Noortje
Maak ruimte voor de keuze Pleinschool Helder Integreren LOB met Motivatie Kompas Noortje

Werkstroom 3

Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs ROC Ter AA Het Portaal (instroom en plaatsing entreeopleiding) Anke
Maak ruimte voor de keuze Summa Business Afstemming Pleincollege Nuenen – Summa Business Noortje
Blijf in verbinding ROC Ter AA Doorstroomcoach bij overstap van VO naar MBO Noortje en Anke
Blijf in verbinding Summa OSC Doorstroomcoach bij overstap van VO naar MBO Noortje en Anke
Maak ruimte voor de keuze Stedelijk College Van LOB-mentor naar overstapcoach Noortje

Werkstroom 4

  Fysieke Plusvoorziening 4.1 Eindhoven Overbelasten Annie
  Fysieke Plusvoorziening 4.2 Helmond - Peelland Overbelasten Annie
  SWV Helmond Extra toegang Annie
  SWV Helmond Integrale aanpak thuiszitters Annie
  SWV Helmond Syntheseklas Annie
Blijf in verbinding Summa OSC PSV jongerenteam Annie
Blijf in verbinding ROC Ter AA Match Mentor (persoonlijk begeleider) Anke