Afstemming van de begeleiding van (potentiële) schoolverlaters

Vlooien voor gevorderden
11-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Wie komt een (potentiële) schoolverlater allemaal tegen, wat moet die student allemaal doen bij deze mensen en is de begeleiding wel optimaal op elkaar afgestemd? In de workshop vlooien voor gevorderden gingen we met deze vragen aan de slag. 

Eén jongere kan te maken krijgen met heel veel functionarissen op zijn beoogde weg naar een kwalificatie. Loopbaanbegeleiders, decanen, mentoren, leerplichtambtenaren, ambulant begeleiders, zorgcoaches, zorgcoördinatoren, adviseurs studentenbegeleiding etc..

Optimaal afgestemd?
In de workshop ‘vlooien voor gevorderden’ gingen we samen aan de slag met mensen die vanuit hun functie veel te maken hebben met (potentiële) schoolverlaters. We keken naar de vraag of de begeleiding die deze mensen allemaal bieden wel optimaal op elkaar afgestemd is. Wie komt deze student allemaal tegen en wat moet die student allemaal doen bij deze mensen? Is de weg die hij daarin bewandelt bezaaid met hulpmiddelen of met hobbels en obstakels?

Storytelling
De bijeenkomst had het karakter van zogenaamde Storytelling. Het beeld dat samen werd ontwikkeld had de vorm van een verhaal. In dit verhaal vertelden we hoe een student, die voldoet aan de criteria ‘potentieel vroegtijdig schoolverlater’, idealiter wordt begeleid en daardoor tot zijn persoonlijke leer- en ontwikkeldoel komt.

De dag werd afgesloten met het delen van de bevindingen hoe we jongeren die moeite hebben om de gangbare onderwijsprocedures en –structuren te volgen (gezamenlijk) zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden en hoe we aan hun behoeften tegemoet kunnen komen.

De foto’s van deze middag kun je hier bekijken.

Ook deelnemen
Wil je ook deelnemen aan een van de inspiratiebijeenkomsten? Dat kan! Neem dan contact op met Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl), Claudine Hogenboom (cml.hogenboom@summacollege.nl ) of Saskia Lemlijn (S.Lemlijn@roc-teraa.nl)