VO-MBO, ontdekken van elkaars werelden

Doel Structureel contact tussen toeleverende VO school en vervolgonderwijs tot stand brengen zodat de leerling een gefundeerde studiekeuze kan maken.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving

Door praktische afspraken vast te leggen in een draaiboek ontstaat structureel contact tussen de VO school en het vervolgonderwijs. Daardoor leren onderwijsprofessionals elkaar kennen, begrijpen elkaars aanpak van onderwijs en de wijze waarop studie advisering en plaatsing tot stand komt. Dit leidt veelal tot nog beter (informeel) contact, met kortere lijnen.

Schoolsoort VO en MBO alle niveau’s
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Stedelijk College Eindhoven & Summa Zorg
Download(s) Product pdf