Gratis pilot nieuwe opleidingen rondom LOB

Voor onder andere decanen en mentoren
28-04-2015    Redactie    Nieuwsberichten

1. Training ‘LOB en mentoraat’ 

Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor decanen die binnen de school mentoren willen inschakelen bij LOB.  Er komen twee varianten. Deze versie is bedoeld voor havo- en vwo decanen. Een cursus voor vmbo (bbl kbl en tgl) decanen is in ontwikkeling.

Doel van de cursus: Deze eendaagse cursus bestaat uit een ochtenddeel waarin vanuit een visie de taakverdeling bij LOB tussen decaan en mentor centraal staat. Het middagdeel bevat praktische handvatten voor de decaan, om de mentoren een eerste basistraining te geven bij hun rol in het LOB-proces. 

Werkwijze: zowel in de ochtend als in de middag is er een afwisseling van informeren en verwerking via opdrachten. Bij het vormgeven van het mentoraat op de eigen school is de gedachtewisseling met collega decanen een steun bij het uitvinden van het schooleigen wiel.

2. Training ‘Ouderbetrokkenheid en LOB’ 

Doelgroep: Decanen en mentoren met (enige) ervaring die ouders van leerlingen willen betrekken bij LOB

Doel van de cursus: U krijgt inzicht in de vragen van ouders, u ontdekt hoe u ouders kunt betrekken bij LOB, u verdiept zich in achtergrondmaterialen over oudercommunicatie en bespreekt een aantal praktische situaties.

Werkwijze: Het ochtenddeel bestaat uit een presentatie over de kenmerken van ouders en oudercommunicatie, u bespreekt achtergronden van ouderparticipatie en er zijn rollenspellen. In het middagdeel leest en bespreekt u in groepjes meer theoretische achtergronden en u maakt kennis met ‘good practices’

3. Training: ‘Vernieuwing vmbo en lob’

Doelgroep: Decanen in het vmbo

Doel van de cursus: de vernieuwing van het vmbo gaat met ingang van 2016 van start. Onderdeel van deze vernieuwing is de daadwerkelijke integratie van LOB in het kerndeel van de profiel en keuzevakken van de nieuwe examenprogramma’s. Een mooie uitdaging voor VMBO decanen om samen met de collega’s uit de profielen te werken aan geïntegreerde LOB

Werkwijze: deze dag zal bestaan uit kennismaking, verdieping en toepassing van de LOB handreiking voor de nieuwe profielen. Samen met collega decanen gaan we aan de slag met een doorlopende leerlijn neerzetten en nadenken over de invulling van het loopbaandossier via de bewijzen op de basis van de 5 loopbaancompetenties

Op deze website vindt u meer informatie en hier kunt u zich aanmelden.