Terugblik op de cijfers, hebben we na alle inzet ook minder VSV’ers?

VSV-cijfers: hoe staan we er voor?
05-02-2017    Redactie    Nieuwsberichten

Bij de afronding van het programma 2012-2016 is het goed om eens terug te blikken of alle inzet die er op de verschillende scholen heeft plaatsgevonden om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen ook resultaat heeft gehad. Er hebben veel projecten gedraaid en de overheersende vraag is nu natuurlijk: hebben we als regio ook minder VSV-ers.

De gemeente Eindhoven heeft als contactgemeente voor regio 37 (Eindhoven – De Kempen en Helmond/Peelland) de taak om de cijfers bij te houden en hier een uitspraak over te doen. De VSV-cijfers worden maandelijks door DUO naar de verschillende partijen gestuurd. Zo worden er overzichten gestuurd per regio, per gemeente, maar ook per school. Onze regio krijgt gegevens van alle jongeren tot 23 jaar die woonachtig zijn in regio 37, ongeacht de gemeente of regio waar ze onderwijs volgen. Hetzelfde geldt voor de gemeentes. Voor scholen ligt het net andersom: daar krijgen ze een overzicht van alle jongeren tot 23 jaar die onderwijs volgen op de betreffende school, ongeacht de regio/gemeente waar ze vandaan komen. Als je dan bezig bent met het maken van analyses dan kan dit wel tot verwarring leiden. Cijfers over een bepaalde school in het regio-overzicht zullen soms niet hetzelfde zijn als de cijfers, omdat zij toevallig heel veel leerlingen hebben van buiten de regio. Bij MBO scholen is dat verschil vaak groter dan bij VO scholen. Bij scholen op de rand van de regio zal dit verschil ook vaak groter zijn dan bij de scholen midden in de regio.

Er is dan ook gezocht naar een methode om zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoe we er voor staan, maar ook hoe we het doen ten opzichte van voorgaande jaren. Maandelijks worden de cijfers van de afgelopen 4 jaar in die maand met elkaar vergeleken. En dit gebeurt dan op onderwijssoort, gemeente, school, leerweg en niveau. Dit schooljaar zullen we zelfs de afgelopen 5 jaar met elkaar vergelijken.

En dan de hamvraag: hoe staan we ervoor?
Er is een kleine schommeling in de laatste 4 jaar te zien, maar ten opzichte van 4 jaar geleden is er een duidelijke daling te zien. In schooljaar 2013-2014 waren er het minste aantal VSV-ers, maar na een kleine stijging in 2014-2015, lijkt er voor schooljaar 2015-2016 weer een daling in te zitten en zullen we rond de cijfers van 2013-2014 uitkomen, met de hoop dat we daar net onder gaan komen. Je denkt nu misschien: maar 2015-2016 hebben we toch al lang achter de rug. Helaas, zo werkt het niet in VSV-land. In maart 2017 komen de voorlopige cijfers van schooljaar 2015-2016 en kun je al een redelijke inschatting maken waar we uit gaan komen. Pas in november 2017 zullen de definitieve cijfers komen.

Wat willen we met de cijfers gaan doen?
We willen kijken of we er iets van kunnen leren. Welke leerling is uitgevallen? Hebben we er genoeg aan gedaan om hem of haar voor het onderwijs te behouden? Waarom is het toch mis gegaan? Zien we vaker deze reden van uitval terug komen? Zo ja, kunnen we daar dan iets aan verbeteren? Kunnen we er misschien een project op zetten? En kunnen we mogelijk iets van elkaar leren? Als de ene school een grote daling van de cijfers laat zien en een andere school krijgt het niet voor elkaar, ondanks een grote inzet, om de cijfers naar beneden te krijgen: waarom ga je dan eens niet bij elkaar in de keuken kijken? Wat hebben jullie gedaan om de cijfers naar beneden te krijgen? Zouden die maatregelen bij onze school ook zinvol zijn?

Nieuwsgierig naar de cijfers van jouw school of jouw gemeente?
Ga eens op zoek naar de verantwoordelijke voor de cijfers. En lukt dat niet: dan kun je op de VSV-verkenner gaan zoeken op regio, gemeente of school. Je ziet daar niet de maandcijfers, maar wel de jaarcijfers van de afgelopen jaren.