Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten?

Wat kan de school doen?
10-02-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Het is belangrijk dat de school en ouders intensief optrekken en dat getracht wordt de eventuele negatieve invloed van een vriendengroep te beperken. In een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut worden met name de activiteiten uitgelicht die op en rond de school kunnen worden uitgevoerd om voortijdig schooluitval te voorkomen.

Enkele punten die hierbij genoemd worden zijn:

 • Probeer onderwijsachterstanden in de kleuterleeftijd zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
 • Stimuleer de schoolprestaties en de motivatie om te leren door de leerlingen succeservaringen op te laten doen, door passende eisen te stellen aan de leerprestaties, en vooral door in de ogen van de leerlingen aantrekkelijk en boeiend onderwijs te bieden.
 • Zorg voor een effectieve organisatie van de school door: sterk onderwijskundig leiderschap, accent op de verwerving van basisvaardigheden, een ordelijk en veilig klimaat, hoge verwachtingen hebben van de prestaties van leerlingen en frequente evaluaties van de vorderingen van de leerlingen.
 • Geef structureel aandacht aan het trainen van docenten in goed klassenmanagement: het stellen en handhaven van duidelijke regels, normen en verwachtingen voor gewenst gedrag van leerlingen met een hierop aangepast straf- en beloningssysteem, effectieve instructiemethoden en het samenwerkend leren in kleine groepjes.
 • Zorg voor een veilige leeromgeving, met onder meer aandacht voor het tegengaan van pesten.
 • Hanteer een consequent en eenduidig spijbelbeleid dat wordt gekenmerkt door: het afstemmen van de aanpak op de achtergronden van het verzuim, betrokkenheid van ouders, duidelijke sancties die snel worden toegepast en het monitoren van (hardnekkige) spijbelaars.
 • Creëer verbondenheid tussen de leerling en de school. De houding van docenten ten opzichte van de leerlingen is hierin essentieel. Een goede relatie met minimaal één docent heeft al een positief effect. Binding volgt ook uit ‘gezien worden’: een leerling die letterlijk en figuurlijk ‘niet wordt gezien’ zal eerder afhaken dan een leerling die merkt dat hij verwacht wordt op school.
 • Voor risicojongeren zijn met mentoring en coaching, mits goed gestructureerd, positieve effecten te bereiken.
 • Ook zijn positieve effecten te verwachten van tijdige plaatsing in een tussenvoorziening, met daarin rebound, Herstart, of op de Rails.
 • Werk als professioneel netwerk rondom het kind samen met docenten, hulpverleners, wetshandhavers, mentoren en sociaal werkers.
 • Begeleid de overgang van risicojongeren naar een volgend onderwijstype of de arbeidsmarkt.

Het complete rapport kun je hier zien