'leerplicht plus ambtenaar’ op de leslocatie

We missen je!
26-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Onder de titel “We missen je!” pakken we het verzuim van jongeren van 18 jaar tot en met 22 jaar aan.  Hiervoor start het Summa College op twee locaties met een pilot waarin de zgn. “leerplicht plus ambtenaar” een aantal dagen per week op de leslocatie aanwezig zal zijn.

Bij deze doelgroep, jongeren van 18 jaar tot en met 22 jaar, blijft namelijk het verzuim en de daarmee gepaarde schooluitval ook in onze regio hoog. Het voornaamste doel van “We missen je!” is het terugdringen van de schooluitval door verbetering van de resultaatverplichting en convenantafspraken ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten.

Voortvarend ter hand
In onze regio willen we dit proces ook voortvarend ter hand nemen. In nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven wordt binnen het Summa College op twee locaties gestart met een pilot.  Tijdens de kick-off van deze mooie pilot, licht René van Vugt, die verantwoordelijk is voor leerplicht en RMC bij de gemeente Eindhoven, toe dat er een zogenaamde “leerplicht plus ambtenaar” een aantal dagen per week op de leslocatie aanwezig zal zijn. ‘De samenwerking met het docententeam kan op deze manier al werkenderwijs ingevuld worden. Er is geen voorgeschreven methodiek of aanpak. Door deze manier van samenwerken zijn we veel beter in staat om de signalen die studenten afgeven middels verzuim te signaleren en op te pikken.’ 

We willen dat ze blijven
Ze zitten op school en we willen dat ze blijven en hun diploma halen. Marijke Mahieu lichtte toe welke rol zij als coach gaat vervullen. Ze benadrukt dat het een proces is dat je samen in gaat. Je kijkt samen ‘wat werkt voor jullie’. De “leerplicht plus ambtenaar” gaat op de locatie van het ROC werken. Een mooie manier om een gesprek over leerplicht aan te gaan. Er is ruimte voor trajecten op maat. Diploma halen, ze zitten op school en we willen dat ze blijven. Dat doen we samen. We hebben de school nodig.

Studenten mét diploma
Tijdens de kick-off middag was er ook ruimte voor kennismaking tussen medewerkers van de gemeente en het onderwijs per school. Tevens worden de eerste afspraken omtrent de samenwerking gemaakt.’ Het elkaar informeren over en betrekken bij de begeleiding van de studenten zal in onze ogen veel vruchten afwerpen. De doelstelling is dat we minder studenten hebben die het Summa College verlaten zonder diploma.’