Inspirerende en succes verhalen over het terugdringen van vsv’ers

Website en communicatie
11-03-2014    Redactie    Nieuwsberichten

De focus rondom de communicatie van het VSV programma is meer komen te liggen bij kennisdelling en dit is ook in de website terug te zien is. De communicatie heeft meer aandacht gekregen en op basis van de evaluatie en het plan van aanpak website ‘Aanval op Schooluitval Zuid Oost Brabant’ is de website en de communicatie op diverse punten verbeterd. Ook rondom de communicatie hebben we diverse verbeterpunten doorgevoerd.

Inspirerende verhalen
De artikelen hebben een meer inhoudelijk karakter gekregen waarbij het delen van good practices centraal staat. Het zijn inspirerende verhalen die niet alleen relevant zijn voor mensen die direct bij het VSV programma betrokken zijn maar voor iedereen die een rol speelt bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is ten slotte een gezamenlijke inspanning van scholen, gemeenten en andere partners en speelt op alle niveaus in een organisatie.

Nieuw en fris
De website van het VSV programma heeft een nieuwe en frisse huisstijl gekregen. De snelheid, vindbaarheid en de navigatie door de website is verbeterd. Er is ook meer aandacht voor het plaatsen van relevante afbeeldingen en filmpjes waardoor de website nog aantrekkelijker is geworden.

Formulieren en informatie
De website draagt ook bij aan het vereenvoudigen van de projectadministratie: de formulieren die nodig zijn voor de projectadministratie zijn nu ook te vinden en te downloaden via de website. Alle relevante informatie over bijvoorbeeld de aanpak, ontwikkelingen en voortgang is er te vinden.

Social media
Social media zoals facebook, twitter en youtube worden ook actief ingezet voor het vsv programma. Deze zijn nu ook gekoppeld aan de website. Via deze media is er ook interactie met geïnteresseerden mogelijk.

 Twitter

 Facebook

 Youtube

De nieuwsbrief
De nieuwsbrief heeft ook een nieuwe huisstijl gekregen. Door de nieuwe focus op het delen van successen en kennis is de nieuwsbrief voor een grotere groep mensen interessant en relevant geworden en niet alleen meer beperkt tot mensen die direct betrokken zijn bij het VSV programma. Via de website kunnen geïnteresseerden zich nu ook direct opgeven voor de nieuwsbrief.

Inspiratiebijeenkomsten
De inspiratiebijeenkomsten die worden georganiseerd hebben als doelstelling om kennis te delen. Bij deze bijeenkomsten worden good practices gedeeld. Het zijn bijeenkomsten waar deelnemers vaak veel van elkaar herkennen en waar ze goede ideeën op kunnen doen door de inspirerende voorbeelden die worden gedeeld. Ook de samenwerking wordt door op deze manier bevorderd.

Contact
Heb je een vraag, wil je graag een keer deelnemen aan een inspiratiebijeenkomst of wil je graag iets delen? Neem dan contact op met Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl), Claudine Hogenboom (cml.hogenboom@sunnacollege.nl ) of Saskia Lemlijn (S.Lemlijn@roc-teraa.nl).