‘De loopgraven uit!’

Wethouder Eindhoven
25-10-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Lenie Scholten, wethouder jeugd, welzijn, zorg van de gemeente Eindhoven.

‘Aan u tevens de uitnodiging om op 2 november tijdens de conferentie VSV in Perspectief mee te denken over reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters in het MBO. Want ook hier kunnen we het beste gezamenlijk optrekken.’

VSV in Beeld: een actuele stand van zaken rond voortijdig schoolverlaten

Met VSV in Beeld lanceert de gemeente Eindhoven, samen met de scholen, een nieuwe methode in de strijd tegen voortijdige schooluitval. ‘Maandelijks krijgen de scholen via DUO de VSV cijfers binnen. Vervolgens gaan zij hun lijsten opschonen en actualiseren. Zo krijg je een betrouwbaar overzicht van de werkelijke aantallen voortijdig schoolverlaters en kunnen we meteen actie op leerlingen in de gevarenzone ondernemen. Daarnaast halen we uit de cijfers nieuwe trends en ontwikkelingen die bruikbaar zijn voor de beleidsagenda’, zegt Marieke Poos van de gemeente Eindhoven.

VSV in Beeld ging kort voor de zomer van start. ‘De scholen hebben even tijd nodig gehad om aan de nieuwe aanpak te wennen, maar nu begint het te lopen. Met een digitale nieuwsbrief informeren we de scholen elke maand over de vorderingen van de actie.’