Jongeren, ouders, school en SBB coachen samen naar werk.

Wij leiden vakmensen op!
04-07-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Coachen naar werk doe je samen. Diverse ‘jobcoach’ projecten hebben in de samenwerking tussen jongeren, ouders en school goede resultaten behaald. Maar ook het SBB kan helpen!

Wij leiden vakmensen op! Als je goed oplet zie je bij heel veel bedrijven om je heen de sticker met deze kreet op ramen en deuren prijken. Het is het beeldmerk waarmee bedrijven laten zien dat zij erkend leerbedrijf zijn en zich actief bezig houden met het opleiden van de vakmensen van de toekomst. Op 1 augustus 2015 gingen 17 verschillende kenniscentra op in één kenniscentrum dat zich dagelijks bezighoudt met het erkennen van kwalitatief goede leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. De nieuwe naam: SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. 

Adviseurs praktijkleren
In onze organisatie werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven met elkaar samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo de steeds de vakmensen die ze nodig hebben. SBB vindt het belangrijk zichtbaar te zijn in de regio en weet dat de adviseur praktijkleren, maar ook de adviseur onderwijs en arbeidsmarkt, hierin een cruciale rol speelt. Wat betekent dit voor regio Zuidoost-Brabant? In deze regio werken zo’n 25 adviseurs praktijkleren, verdeeld over 8 sectorunits, aan deze taak. Dit doen zij door het erkennen en begeleiden van leerbedrijven en praktijkopleiders, het werken aan een goede relatie met de ROC ’s en andere stakeholders als gemeenten, UWV en diverse samenwerkingsverbanden. En natuurlijk door het verbinden van al deze partijen. 

Intensivering samenwerking
Het voordeel van één kenniscentrum? Samenwerken wordt een stuk makkelijker! Waar eerst 17 verschillende kenniscentra met deze onderwerpen bezig waren en waar onderling lang niet altijd overleg was, is er nu één partij die zicht met de eerder genoemde onderwerpen bezighoudt. Het eerste halfjaar bij SBB stond in het teken van inwerken in nieuwe systemen en onderlinge kennisuitwisseling binnen de sectorunits. Nu zijn we op het punt gekomen dat we in de regio de samenwerking gaan intensiveren. Met scholen, bedrijven en met elkaar als adviseurs.

Ondersteuning
SBB doet er alles aan om het aantal mbo-stageplaatsen en -leerbanen op peil te houden. Toch kan het voorkomen dat er plotseling een probleem ontstaat. Op deze pagina kunt u aangeven dat u moeite hebt met het plaatsen van mbo-studenten op stageplaatsen of leerbanen.

De adviseur praktijkleren in uw regio neemt contact op om het probleem samen op te lossen.

3 vragen aan Jet Jaspers-Kuijpers, adviseur praktijkleren voor techniek & gebouwde omgeving. Daarnaast ook regiocoördinator praktijkleren voor regio Zuidoost Brabant & Helmond-de Peel:

Welke inzet moet een school geleverd hebben voordat contact met het SBB opgenomen kan worden?
“Ik zou de school/student altijd adviseren om www.stagemarkt.nl te gebruiken als uitgangspunt bij het zoeken van een stage- of leerwerkplek. Je kunt zoeken in beschikbare open leerplaatsen, en in de bedrijven die al erkend zijn. Heeft de school/de student een bedrijf wat nog niet erkend is? Dan kan het bedrijf de erkenning aanvragen via www.s-bb.nl. De school zou het tekort moeten melden bij Meldpunt stagetekort via onze website.”

Wanneer kan het SBB ingeschakeld worden?
“Mochten bovenstaande acties tot niets geleid hebben, dan kunnen wij mee gaan denken. Doelmatigheid is natuurlijk wel een belangrijk punt in dit verhaal.”

Welke concrete ondersteuning kan er geboden worden?
“Aangeven waar volgens onze informatie plekken beschikbaar zijn die we vanuit ons netwerk kunnen ophalen, indien nodig extra leerbedrijven werven (ook hier speelt doelmatigheid weer een belangrijke rol).”