Workshop loopbaangericht reflectiegesprek

Doel Het terugbrengen van het aantal leerlingen dat in het MBO tot de conclusie komt een verkeerde keuze te hebben gemaakt en daarom voortijdig de school verlaat, door mentoren een gedegen training te geven waarmee men voldoende munitie en handvatten krijgt om de mentorleerlingen goed te begeleiden bij het leren kiezen van een juiste sector en vervolgopleiding.
Thema Maak ruimte voor de keuze
Omschrijving

Mentoren en vakdocenten volgen een aantal workshops, als onderdeel van de leercirkel, waarbij LOB en VSV centraal staat. Doel is het creeëren van een andere mindset als het gaat om integratie van LOB in het onderwijs, mentorles en andere bijeenkomsten.

Dit product betreft lesmateriaal voor docenten, informatie voor de begeleider van de workshop en presentaties te gebruiken tijdens de workshop.  De onderwerpen zijn onderbouwd met theorie. Er wordt gewerkt met praktische opdrachten.

Schoolsoort VO
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Rythovius College
Download(s) Product pdf

Bijlage 1 studieochtend 20 januari 2016