Manager van je eigen succes

'Ze namen me niet serieus’
18-04-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Tijdige signalering, melden en aanpak van verzuim en risico’s in samenwerking met ouders, zorgpartners en gemeenten zorgen voor integrale begeleiding van de leerling. Met het project ‘Geef ouders een stem’ wordt de samenwerking met ouders vergroot en hierdoor de kans op voortijdig schoolverlaten verkleind.

Het managen van je eigen succes
Tot de belangrijkste doelgroep van dit project behoren de eerstejaars studenten Juridische beroepen en Secretariële beroepen. Onderdeel van het project zijn ouderavonden met themabijeenkomsten. Op 7 maart jl. vond er een bijeenkomst plaats met als thema ‘Het managen van je eigen succes’. Hierbij waren zowel de ouders als de studenten uitgenodigd van de opleiding Secretaresse en Directiesecretaresse.

Passie voor het secretaresse vak
Directiesecretaresse Jaqueline van der Looy gaf tijdens deze avond een inspirerende presentatie waarin ze middels metaforen vanuit de wintersport haar passie voor het secretaresse vak liet zien. Ook vertelde ze over hoe ze directiesecretaresse van het jaar werd. Waarom heeft de jury voor haar gekozen? Hoe heeft zij zich voorbereid op die verkiezing? Wat heeft de titel haar gebracht? Daarnaast waren er nog verschillende workshops tijdens deze avond.

Gevaren van internet
Humanitas gaf voorlichting over de gevaren van internet. Uit onderzoek blijkt dat preventief voorlichten één van de meest effectieve middelen is voor het tegengaan van de gevaren van internet. Humanitas vertelde uitgebreid over wat de signalen zijn, wat je eraan kunt doen en hoe je grenzen kunt aangeven. Er werden veel vragen gesteld door ouders en er was een boeiende discussie over dit onderwerp.

Ze namen me niet serieus
Yasmina Takmenti, voormalige studente van Summa ZDI, nu studente aan de Fontys Hogescholen, gaf in haar workshop aan hoe ze haar eigen succes managede. ‘Mijn zussen deden een hbo opleiding en dat inspireerde mij enorm. Zij waren mijn voorbeelden en daarom wilde ik ook een hbo opleiding gaan volgen. Op mijn vmbo-b opleiding had ik kenbaar gemaakt dat ik een hbo opleiding wilde gaan volgen. Mijn leraren namen mij niet serieus en zeiden dat het niet realistisch was voor mij en dat ik dat niet zou kunnen halen. Mijn niveau zou te laag zijn en het zou te lang duren. Hierdoor heb ik extra moed gekregen en ging ik er harder voor werken. Door de steun van mijn familie en vrienden heb ik meer moed en doorzettingsvermogen gekregen en ben ik er voor de volle 100% voor gegaan’. Met prikkelende vragen daagde Yasmina de aanwezige studenten uit om ook na te denken hoe ze manager van hun eigen succes kunnen worden.

Een inspirerend voorbeeld
Romy Rooijakkers, voormalige studente van Summa ZDI, verteld tijdens de workshop hoe haar huidige werk als directiesecretaresse er uit ziet. ‘Mijn dag begint altijd met het aansturen van medewerkers, bewaken van de planning, het maken van nieuwe afspraken en het nabellen van offertes. Vervolgens heb je tijd om je mails te beantwoorden en eventuele andere taken op te pakken zoals bijwerken van social media door actuele berichten te plaatsen, het vastleggen van domeinnamen, het organiseren van evenementen, niet betaalde facturatie nabellen, betalen van facturen en salarissen, administratie in- en uitboeken, uitwerken van identiteitssessies, plan van aanpak opstellen, etc.’. Naast haar veelzijdige en uitdagende werk als directiesecretaresse studeert Romy ook nog. Ze is een inspirerend voorbeeld van hoe je je eigen succes kunt managen.

De kracht van Studivents
De avond werd begeleid door een aantal studenten van Studivents die onder andere als gastvrouw optraden. Bedrijven kunnen Studivents inschakelen op het moment dat zij iets willen organiseren of gastvrouwen nodig hebben voor een evenement. Bij iedere opdracht wordt er een docent als projectleider aangesteld. De kracht van Studivents is dat studenten de kans krijgen ervaring op te doen aan de hand van echte praktijkopdrachten. Zij krijgen hierdoor een beter beeld van het beroepenveld waar zij na het behalen van hun diploma in terecht komen.

De foto’s van deze avond kun je hier zien.